Διαπιστωτική πράξη που αφορά στους υφιστάμενους κατόχους άδειας πωλητών λαϊκής αγοράς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά Κοινότητας Ορχομενού του Δήμου Ορχομενού.

Κατά της συγκεκριμένης διαπιστωτικής πράξης δύναται να ασκηθεί ένσταση, έως και την Δευτέρα 29 Μαΐου 2023, από όποιον έχει έννομο συμφέρον. (Δείτε το συνημμένο αρχείο που ακολουθεί)

ΕΝΣΤΑΣΗ από τους πωλητες

Print Friendly, PDF & Email