Ο πρόεδρος της Κοινότητας Διονύσου προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα Διονύσου την Κυριακή 9/2/2020 και ώρα 19:00 σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.