Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Πέμπτη  5 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα:  “Περί έκτακτης απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας απολύμανσης των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Ορχομενού, ως μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό”