Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 7:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί σειράς θεμάτων.