Πρόσκληση για τη συνεδρίαση του Δ.Σ του δήμου Ορχομενού την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 στις 6.00μμ.