Ενημερώνουμε του δημότες του Δήμου Ορχομενού ότι αναστέλλονται, προσωρινά, κάθε είδους αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες καθώς και κάθε είδους εκδηλὠσεις μαζικού, εναλλακτικού, πνευματικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, στα πλαίσια των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του covid-19.

Για οτιδήποτε νεότερο, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

Δήμος Ορχομενού