Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 29/3/2023 και ώρα 1 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο “Ευάγγελος Μπασιάκος” (Πέτρινα κτήρια) θα γίνει ενημέρωση από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με το παρακάτω πρόγραμμα χρηματοδότησης:

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20-44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Ο στόχος της δράσης διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 59 ανέργων Ρομά, ηλικίας 20 έως 44 ετών, μέσω δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ως προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 27η Απριλίου 2023 και ώρα 15:00.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  1. 1η δόση 4.000€, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
  2. 2η δόση 5.400€, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη
  3. 3η δόση 5.400€, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη

Δικαιούχοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες Ρομά στο μητρώο της ΔΥΠΑ ηλικίας 20-44 ετών, που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης και πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 874.000€, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta

και στο Δήμο Ορχομενού:

Μερτζάνη Ασημίνα, ΠΕ Διαμεσολαβητών – Κοινωνικός Επιστήμονας MEd

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Ορχομενού (Πέτρινα)

Print Friendly, PDF & Email