Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί:

  1.  Οικογενειακούς φροντιστές ατόμων με άνοια
  2.  Επαγγελματίες φροντιστές ατόμων με άνοια
  3.  Λοιπούς φροντιστές ατόμων με άνοια

όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη δράση “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με
άνοια” σύμφωνα με τα ακολούθως οριζόμενα.

Αντικείμενο της δράσης “ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ …άτομα με άνοια” αποτελεί η δωρεάν εκπαίδευση
(τηλε-εκπαίδευση σύγχρονη και ασύγχρονη) και η υποστήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας.

Το πρόγραμμα θα επικεντρώνεται στις ειδικές ανάγκες των φροντιστών, παρέχοντας:

  • Πρόσβαση σε απαραίτητη πληροφόρηση για τα συμπτώματα άνοιας, την εξέλιξη και τις διαθέσιμες
    θεραπείες.
  • Συγκεκριμένες δεξιότητες που επιτρέπουν αποτελεσματική αντιμετώπιση της σωματικής, ψυχολογικής
    και οικονομικής επιβάρυνσης της άνοιας.
  • Ατομικές ή /και ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Παράλληλα θα δοθούν οι κατάλληλες γνώσεις για την πρόληψη στην ψυχική υγεία συνεπειών ενδεχόμενου νέου κύματος της πανδημίας.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) εβδομάδων περιλαμβάνει διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία θα
πραγματοποιούνται Τρίτη και Τετάρτη (6:00μμ μέχρι 9:00μμ) καθώς και ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες
ψυχολογικής υποστήριξης.