Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.30 π.μ. σε επανάληψη της συνεδρίασης που ματαιώθηκε τη Δευτέρα 24-01-2022, που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ Ορχομενού, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.