Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς, συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 από ώρα 14:00  έως 15:00 με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.