Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του την 2 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00  σε κατεπείγουσα επαναληπτική    ειδική  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, με θέματα  που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.