Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του, τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 13:00, σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: