Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης κατεπείγουσα συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Print Friendly, PDF & Email