Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email