Ο πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Κοινοτικό  κατάστημα την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 1.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email