Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ., σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης.