Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής (11/2019) για Δευτέρα 22/04/2019, 10 π.μ..