Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του τοπικού συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. την 15η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για συζήτηση στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Γενική ενημέρωση μελών Τοπικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο για τρέχοντα θέματα Κοινότητας.»