Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (25/02/2019, 6:00 μ.μ.).