Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (28/3/2019, 12 μεσημέρι).