Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (20/3/2019, 5 μ.μ.).