Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (18-04-2019, 6 μ.μ.).