Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (10η/2019) για την Τετάρτη 24/4/2019 και ώρα 1 μ.μ..