Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (13η/2019) για τη Δευτέρα 29/07/2019 και ώρα 11:00 π.μ.