Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 6.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Print Friendly, PDF & Email