Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν σε τακτική συνεδρίαση, τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 8.30 π. μ., στο Δημαρχείο με θέμα της ημερήσιας διάταξης: