Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 9:30 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email