Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προσκαλεί τα μέλη της σε, δια περιφοράς, τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα  μεταξύ 10.00 – 11.30 π.μ. (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κιν. τηλεφώνου) για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.