Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 09:30 π.μ., σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Print Friendly, PDF & Email