Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της, την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα της ημερήσιας διάταξης: