Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.