Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της, τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., σε τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης),  με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.