Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης), που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.


Print Friendly, PDF & Email