Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών,  την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.