Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (θα σταλούν αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης), για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.