Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (18/3/2019, 10 π.μ.).