Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής (15-04-2019, 10 π.μ.).