Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της, την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 9:30 π.μ., σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: