Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση (θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ)  για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.