Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10.30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.΄.