Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού καλεί τα μέλη της τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. σε τακτική, δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Print Friendly, PDF & Email