Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στο Κατάστημα της Κοινότητας Ακραιφνίου (ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ), την Παρασκευή 3  Ιουλίου 2020 και ώρα 20.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων  του  Συμβουλίου  Ακραιφνίου, σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.

Print Friendly, PDF & Email