Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ακραιφνίου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική, δια περιφοράς, συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Ακραιφνίας), τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 από ώρα 10:00  έως 14:00 με θέμα που αφορά στην ημερήσια διάταξη.


Print Friendly, PDF & Email