Ο Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Κοινότητας Παύλου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα Παύλου τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 7.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.