Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Παύλου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση (4η/2020), που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 


Print Friendly, PDF & Email