Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Τ.Κ. Λουτσίου προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Λουτσίου, την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email