Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κοκκίνου προσκαλεί τα μέλη του να προσέλθουν στο κατάστημα της κοινότητας Κοκκίνου την Τετάρτη 16-9-2020 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συμβουλίου, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη.