Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης: