Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση,  που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.30 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Print Friendly, PDF & Email