Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, την Τρίτη 2 Μαΐου 2023 και ώρα 5.30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Print Friendly, PDF & Email